Kryteria przyznawania dodatkowych punktów do wniosku o stypendium Rektora